ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Како бисте учествовали на сајму неопходно је да се прво региструјете преко стране за регистрацију.

Виртуелни Сајам се одржава од 10.00 до 16.00 часова 20. маја и током тог периода, као регистровани корисник, можете да се улогујете на Сајам где ћете имати могућност да остварите контакт са представницима компанија – информишете се о могућностима за запослење и оставите своју радну биографију.

Логовање на Сајам ће бити омогућено свим регистрованим корисницима 20. маја од пола сата пре почетка Сајма (9.30) па све до краја сајма (16.00) преко линка који ће бити доступан на овом сајту.

Како би сте се регистровали за Сајам идите на страну за регистрацију на којој треба да попуните своје податке и пошаљете пријаву за Сајам.

Након регистрације добићете мејл са линком за потврду регистрације. Да бисте завршили регистрацију потребно је да кликнете на линк који Вам је послат, или, уколико клик на линк не ради код Вас, да достављени линк ископирајте у претраживач. Тек након потврде регистрације на овај начин Ваша пријава ће бити комплетирана и бићете у могућности да се улогујете на сајам 20. маја.

Мејл са потврдом треба да Вам стигне на адресу коју сте оставили приликом регистрације најкасније пола сата по пријави. Уколико не добијете мејл у том времену, молимо Вас да проверите да ли је Ваш спам филтер склонио мејл у неки други фолдер (најчешће Junk).

Пријављивање на евиденцију незапослених лица обавља се лично, према месту пребивалишта или месту рада, односно престанка радног односа ако лице у том месту има боравиште.

Прво пријављивање на евиденцију незапослених, a у циљу сузбијања и ширења вируса COVID 19 може да се изврши и  електронским путем на мејл адресу надлежне филијале НСЗ, према месту вашег пребивалишта или према месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Образац, као и додатне информације можете преузети на веб презентацији НСЗ.

На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве:

 • Незапослена лица која траже посао
 • Запослени који траже промену посла
 • Друга лица која траже посао (пензионери, студенти, ученици, лица којима мирују права из радног односа, и друга лица)
 • Страни држављани

Основна документација за пријављивање је: лична карта или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид), акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу).

Списак додатне документације за држављане Републике Србије у зависности од категорије, доступна је на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Документација коју подносе страни држављани:

 • У случају сталног настањења – лична карта за странце и нострификована диплома.
 • У случају привременог боравка – пасош и нострификована диплома.

Национална служба за запошљавање нуди низ услуга које имају за циљ да Вам пруже подршку у тражењу посла и увећавају Ваше могућности за запошљавање, као што су:

 • Обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
 • Посредовање у запошљавању у земљи и иностранству;
 • Психолошка подршка током тражења посла;
 • Учешће у мерама активне политике запошљавања;
 • Процена радне способности;
 • Професионална рехабилитација и учешће у програмима и мерама прилагођеним особама са инвалидитетом;
 • Новчана накнада за време незапослености.

О слободним радним местима можете да се информишете код саветника за запошљавање у организационим јединицама Националне службе за запошљавање (НСЗ), у публикацији „Послови“, на веб презентацији НСЗ-а, огласним таблама НСЗ-а и другим порталима за тражење  посла.

Постоје следеће обуке и радионице које организује и пружа Национална служба за запошљавање: обука за активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла, као и обуке за тржиште рада и обуке на захтев послодавца.

Више информација потражите на веб презентацији  НСЗ.

Главна улога биографије јесте да јасно, брзо и ефикасно  посредује између ваших компетенција, знања и радног искуства и послодавца са друге стране.

Биографија је Ваша реклама, омогућује да адекватно представите ваше професионалне амбиције.

Њена намена је да заинтересује послодавца да Вас позове на разговор.

CV је документ који се традиционално у пословном свету саставља по одређеној форми и садржини.

Припремите је пажљиво, јер она одражава ваш професионални приступ запослењу, вашу мотивисаност и друге особине. Уколико је лоше написана, може вам затворити врата до жељеног посла.

CV представља преглед онога што можете понудити одређеном послодавцу за одређено радно место. Саветујемо вам да прилагодите свој CV послу или позицији за коју се пријављујете. Важно је да биографија садржи све информације од значаја за послодавца, које могу утицати на његову одлуку да баш вас изабере. Истакните оне информације које вас препоручују за посао, нагласите своје предности и квалитете. Важно је да информације у биографији буду тачне, јер у супротном ризикујете да већ на првом разговору будете разоткривени.

Сазнајте основне податке о послодавцу.

Ажурирајте сопствену радну биографију.

Обуците се према утиску који желите да оставите и према кодексу облачења у пословном свету. Наведено се односи и на online разговоре za posao.

Национална служба за запошљавање организује дводневну обуку Пут до успешног  предузетника, на којој можете добити информације о покретању бизниса и припреме бизнис плана. На обуку можете да се пријавите код свог саветника за запошљавање.

Више информација потражите на веб презентацији  НСЗ.

Национална служба за запошљавање и њени пословни центри нуде различите мере, обуке и финансијску подршку за започињање сопственог посла.

Подршка самозапошљавању у Националној служби за запошљавање подразумева такође и финансијску помоћ која се реализује путем јавних позива за доделу субвенције за самозапошљавање који су временски ограничени. Субвенција за самозапошљавање је намењена незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе.

Више информација потражите на веб презентацији НСЗ.

Право решење за Вас су укључивање у једну од мера приправништва, стицања практичних знања или учешћем у програму Стручна пракса.

Више информација потражите на веб презентацији НСЗ.

Да, Национална служба за запошљавање додељује субвенције за самозапошљавање

Подршка самозапошљавању обухвата пружање стручне и финансијске подршке незапосленом при отпочињању обављања делатности.

Пружање стручне и финансијске подршке незапосленом при самозапошљавању, остварује се кроз:

 • информативне и саветодавне услуге у пословним центрима;
 • обуке из предузетништва;
 • субвенцију за самозапошљавање;
 • менторинг и специјалистичке обуке

Више информација потражите на веб презентацији НСЗ.

Професионално саветовање (саветовање у вези са планирањем каријере) обавља се индивидуално, на основу личног захтева. За више информација обратите се свом саветнику за запошљавање. (неопходно је заказати термин ), и/или упута надлежног саветника за запошљавање.

Саветовање о могућностима за развој каријере обавља се индивидуално, на основу личног захтева (неопходно је заказати термин ), и/или упута надлежног саветника за запошљавање. Термин се, уколико не упућује надлежни саветник за запошљавање, може заказати код саветника за планирање каријере у филијалама НСЗ или саветника за каријерно информисање у Центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у НСЗ. Контакти се налазе на сајту НСЗ.

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Националне служба за запошљавање.

Више информација потражите на веб презентацији НСЗ.

Ако се на евиденцију незапослених пријављујете после престанка радног односа, односно престанка осигурања, добићете упут за подношење захтева за новчану накнаду. Захтев ће за вас, по правилу, попунити запослени у Националној служби за запошљавање (НСЗ), у електронској форми. Истом приликом добићете информације о доказима које треба приложити, као и доказима које НСЗ може прибавити по службеној дужности.

Право на новчану накнаду можете остварити:

 • Ако сте се у року од 30 дана од дана престанка радног односа, односно престанка осигурања пријавили на евиденцију незапослених и поднели захтев за новчану накнаду;
 • Ако сте били осигурани за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи од 30 дана;
 • Ако претходни радни однос није престао вашом вољом или кривицом.

Новчана накнада припада Вам од  наредног дана од дана престанка обавезног осигурања, ако се пријавите и поднесете захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања.

Ако поднесете захтев по истеку наведеног рока, новчана накнада припада  вам само за преостало време према утврђеној дужини трајања права на новчану накнаду, с тим да се у рок не рачуна време за које је незапослени по прописима о здравственом осигурању био неспособан за рад.

Право на новчану накнаду не можете да остварите ако захтев поднесете по истеку времена за које  би вам право на новчану накнаду припадало.

За време остваривања права на новчану накнаду имате право на здравствено осигурање и ви и чланови ваше породице који нису осигурани по другом приоритетнијем основу.

Овде РФЗО треба да допуни информацију за остала незапослена лица

Поставите нам питање