Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Razvojna saradnja između Nemačke i Srbije započela je neposredno nakon demokratskih promena 2000. godine. Do danas nemačka savezna vlada je izdvojila preko 2 milijarde evra za Srbiju, i time je Nemačka postala najvažniji bilateralni donator Srbije. Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom prevashodno potiču iz budžeta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje različitih projekata na polju tehničke razvojne podrške. GIZ pruža podršku Srbiji u procesu približavanja Evropskoj uniji, jačanju efikasnosti privrede i učvršćivanju demokratskih struktura.

Razvojna saradnja između Nemačke i Srbije započela je neposredno nakon demokratskih promena 2000. godine. Do danas nemačka savezna vlada je izdvojila preko 2 milijarde evra za Srbiju, i time je Nemačka postala najvažniji bilateralni donator Srbije. Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom prevashodno potiču iz budžeta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje različitih projekata na polju tehničke razvojne podrške. GIZ pruža podršku Srbiji u procesu približavanja Evropskoj uniji, jačanju efikasnosti privrede i učvršćivanju demokratskih struktura.

Globalni program „Migracije za razvoj“

Globalni program „Migracije za razvoj“ (PME) deo je šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj (BMZ). Cilj programa je podrška socijalnoj i ekonomskoj integraciji povratnika i lokalnog stanovništva/potencijalnih migranata. Partneri PME programa su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Komesarijat za izbeglice i migracije. Usluge i mere podrške pružaju se u saradnji sa nacionalnim i lokalnim institucijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva širom Srbije i brojnim projektima i inicijativama koje finansiraju različiti donatori. Više informacija o programu dostupno je ovde.

Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u Srbiji pruža kontinuiranu savetodavnu podršku i druge konkretne mere podrške pomoći povratnicima i lokalnom stanovništvu u socio-ekonomskoj (re)integraciji. Ovo je prva tačka za informisanje, savetovanje i pružanje konkretnih mera podrške povratnicima, ali i lokalnom stanovništvu koje razmišlja o odlasku iz zemlje. Više o DIMAK centru možete naći ovde.

DIMAK korisnicima omogućava individualno savetovanje i informisanje, kao i za njih organizuje za njih različite obuke profesionalne kvalifikacije i prekvalifikacije. O trenutnim ponudama obuka više možete saznati u nastavku.

U saradnji sa Zanatsko obrazovnim centrom „Adžija“ u ponudi je širok spektar programa obuka i stručnog usavršavanja u cilju profesionalnog razvoja i bolje zapošljivosti. U ponudi su kursevi za 20 različitih zanimanja u 13 različitih sektora. Detalje možete pronaći ovde.

U saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) sprovodi se program namenjen deci i roditeljima koji se suočavaju sa izazovima tokom školovanja. Podrška deci usmerena je na napredovanje kroz obrazovanje, dok je roditeljima dostupna podrška uključivanju u proces obrazovanja. Više informacija dostupno je ovde.

Još jedan od načina uključivanja bilo povratnika bilo lokalnog stanovništva na tržište rada jeste i sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi, u skladu sa Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je usvojen u junu 2018. godine. Uslugu posredovanja u zapošljavanju na sezonskim poslovima DIMAK uspešno nudi i sprovodi već dve godine i sa ovom praksom će nastaviti i u narednim godinama. Više o ovoj usluzi možete pročitati ovde.

„Katalog usluga raspoložive podrške namenjene povratnicima u Republiku Srbiju“ namenjen je pre svega savetnicima i ostalima koji rade na reintegraciji povratnika. Sadrži informacije o mogućnostima raspoložive podrške na teritoriji Srbije u raznim oblastima: obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja i zapošljavanja….

Katalog je dostupan i kao digitalna aplikacija za pamentne telefone (Play store – RE:INTEGRATE Serbia).

Globalni program „Migracije i dijaspora“

Globalni program „Migracije i dijaspora“ (PMD) se sprovodi po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u 22 zemlje sveta. U Republici Srbiji su implementacioni partneri Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Cilj programa je da osnaži ključne aktere u odabranim partnerskim zemljama da u većoj meri koriste pozitivne efekte regularnih migracija i dijaspore za lokalni društveno-ekonomski razvoj.

Od novembra 2016. godine, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, globalni programi „Migracije i dijaspora“ (PMD) i „Migracije za razvoj“ (PME) nude sveobuhvatno savetovanje u Nemačkom informativnom centru za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK). Kroz saradnju na PMD-u, migracioni servisni centri su preko DIMAK-a osnaženi u pružanju savetovanja  i informisanja o preduslovima za regularne migracije i o rizicima u neregularnih migracija.

Globalni program „Migracije i dijaspora“ podeljen je na tri komponente koje čine pet oblasti delovanja.

Komponenta regularne radne migracije i mobilnost

Oblast delovanja 1: Razvojno orijentisani povratak  

Program promoviše pozitivne efekte migracija kroz podršku zapošljavanju (visoko) kvalifikovanih povratnika iz Nemačke. Instrument „Returning Experts“ nudi podršku u vidu pronalaženja radnog mesta, dodatka na platu, opremanja radnog mesta i obuka. Dodatne informacije i prijava su dostupne na:  Returning experts (cimonline.de)

Oblast delovanja 2: Regularne migracije/saveti o migracijama

Sa ciljem doprinosa bezbednim, uređenim i regularnim migracijama, DIMAK nudi savetovanje osobama zainteresovanim za migracije i povratnicima. U okvirima programa „Migracije i dijaspora“ DIMAK zajedno sa sedam migracionih servisnih centara Nacionalne službe za zapošljavanje pruža pouzdane informacije o preduslovima za regularne migracije i o rizicima iregularnih migracija. Dodatno, kroz program „Migracije za razvoj“ u ponudi je informisanje i mere podrške za socio-ekonomsku (re)integraciju povratnika i drugih osetljivih kategorija stanovništva.

Komponenta “Saradnja sa dijasporom”

Oblast delovanja 3: Socijalno angažovanje dijaspore

Finansijska podrška neprofitnom angažovanju dijaspore je na raspolaganju putem bespovratnih sredstava za projekte koje realizuju organizacije dijaspore registrovana u Nemačkoj sa svojim partnerima u Srbiji, kao i za kraće angažovanje kvalifikovanih osoba iz dijaspore u Nemačkoj. Prijave su dostupne putem linka:  Diaspora experts (cimonline.de)

Oblast delovanja 4: Doprinos dijaspore finansijskom i ekonomskom razvoju

Za odabrane poslovne ideje program migrantima u Nemačkoj nudi usluge podrške za njihovu realizaciju i pokretanje poslovanja u zemlji njihovog porekla. Godišnje pozive za dostavljanje predloga poslovnih ideja objavljuje PMD. Dodatno, internet sajt www.geldtransFair.de pruža informacije o troškovima transfera novca između selektovanih zemalja, kursnoj listi i dužini trajanja transfera novca ka korisnicima.

Komponenta “Upravljanje migracijama”

 Oblast delovanja 5: Jačanje kapaciteta institucija u partnerskim zemljama radi ostvarenja ciljeva Globalnog sporazuma o bezbednim, uređenim i regularnim migracijama

Na osnovu Globalnog sporazuma o bezbednim, uređenim i regularnim migracijama (GCM), jačaju se tehnički i operativni kapaciteti partnerskih institucija relevantnih za oblast migracija, putem savetovanja o migracijskim politikama, bilateralne ili multilateralne saradnje između partnerskih zemalja, podrške multiakterskom dijalogu i drugih mera za razvoj kapaciteta.

Aktuelna faza programa (jul 2019. – jun 2022. godine) predviđa sledeće aktivnosti:

  • Jačanje savetodavnih struktura u vezi sa savetovanja o regularnim migracijama i razvoj kapaciteta MINRZS i NSZ u pogledu regularnih migracija
  • Obuke u vezi sa Globalnim sporazumom o uređenim, bezbednim i regularnim migracijama i u vezi sa multisektorskom saradnjom (metodologija Collective Leadership Institute)
  • Razmena i unapređenje znanja kroz podršku multiakterskom dijalogu o saradnji sa dijasporom, potencijalima radnih migracija i razvoju migracionih politika
  • Bilateralna i trilateralna razmena
  • Podrška u vidu angažovanja stručnjaka na kraći i srednjoročni period, kao i upućivanje stranih stručnjaka koji bi se integrisali u rad partnerskih organizacija
  • Podršku kvalifikovanim povratnicima i predstavnicima srpske dijaspore u Nemačkoj. Dodatne informacije su dostupne na internet stranici www.cimonline.de

Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih  grupa u Srbiji“ ima za cilj da pruži podršku partnerima, na nacionalnom i lokalnom nivou, u realizaciji i praćenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period 2016-2025. godine u sledećim oblastima: pristup socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i zdravstvenoj zaštiti. Posebni elementi programa su suzbijanje diskriminacije, stereotipa i rodna ravnopravnost. Više o programu dostupno je ovde.

Više o aktuelnim merama podrške koje program sprovodi kako bi se Romima i Romkinjama i drugim ugroženim grupama poboljšali životni uslovi, a koje između ostalog obuhvataju obuke za zanate, stručnu praksu, karijerno vođenje i savetovanje, pravnu podršku, možete saznati ovde ili na sledećem linku.

Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje – DECIDE

Cilj projekta „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje“ je da se u odabranim opštinama (Subotica, Obrenovac, Kragujevac, Niš, Vlasotince i Zaječar) unaprede ponude obrazovanja, obuka i mera tržišta rada u skladu sa potrebama mladih ljudi, ali i prema potrebama kompanija za adekvatno obučenom radnom snagom. To bi trebalo da poveća zapošljivost učenika u formalnom sistemu obrazovanja, ali i nezaposlenih mladih. Više o projektu možete naći ovde.

Projekat je pružao podršku u školovanju po modelu dualnog obrazovanja i u sledećim oblastima: