Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ)

Развојна сарадња између Немачке и Србије започела је непосредно након демократских промена 2000. године. До данас немачка савезна влада је издвојила преко 2 милијарде евра за Србију, и тиме је Немачка постала најважнији билатерални донатор Србије. Средства из којих се финансира сарадња са Србијом превасходно потичу из буџета немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) надлежна за спровођење различитих пројеката на пољу техничке развојне подршке. ГИЗ пружа подршку Србији у процесу приближавања Европској унији, јачању ефикасности привреде и учвршћивању демократских структура.

Развојна сарадња између Немачке и Србије започела је непосредно након демократских промена 2000. године. До данас немачка савезна влада је издвојила преко 2 милијарде евра за Србију, и тиме је Немачка постала најважнији билатерални донатор Србије. Средства из којих се финансира сарадња са Србијом превасходно потичу из буџета немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) надлежна за спровођење различитих пројеката на пољу техничке развојне подршке. ГИЗ пружа подршку Србији у процесу приближавања Европској унији, јачању ефикасности привреде и учвршћивању демократских структура.

Глобални програм „Миграције за развој“

Глобални програм „Миграције за развој“ (ПМЕ) део је шире иницијативе под називом „Повратак у нове шансе“, коју финансира немачко Савезно министарство за економски развој (БМЗ). Циљ програма је подршка социјалној и економској интеграцији повратника и локалног становништва/потенцијалних миграната. Партнери ПМЕ програма су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национална служба за запошљавање и Комесаријат за избеглице и миграције. Услуге и мере подршке пружају се у сарадњи са националним и локалним институцијама, приватним сектором, организацијама цивилног друштва широм Србије и бројним пројектима и иницијативама које финансирају различити донатори. Више информација о програму доступно је овде.

Немачки информативни центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) у Србији пружа континуирану саветодавну подршку и друге конкретне мере подршке помоћи повратницима и локалном становништву у социо-економској (ре)интеграцији. Ово је прва тачка за информисање, саветовање и пружање конкретних мера подршке повратницима, али и локалном становништву које размишља о одласку из земље. Више о ДИМАК центру можете наћи овде.

ДИМАК корисницима омогућава индивидуално саветовање и информисање, као и за њих организује за њих различите обуке професионалне квалификације и преквалификације. О тренутним понудама обука више можете сазнати у наставку.

У сарадњи са Занатско образовним центром „Аџија“ у понуди је широк спектар програма обука и стручног усавршавања у циљу професионалног развоја и боље запошљивости. У понуди су курсеви за 20 различитих занимања у 13 различитих сектора. Детаље можете пронаћи овде.

У сарадњи са Националном асоцијацијом родитеља и наставника Србије (НАРНС) спроводи се програм намењен деци и родитељима који се суочавају са изазовима током школовања. Подршка деци усмерена је на напредовање кроз образовање, док је родитељима доступна подршка укључивању у процес образовања. Више информација доступно је овде.

Још један од начина укључивања било повратника било локалног становништва на тржиште рада јесте и сезонско запошљавање у пољопривреди, у складу са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који је усвојен у јуну 2018. године. Услугу посредовања у запошљавању на сезонским пословима ДИМАК успешно нуди и спроводи већ две године и са овом праксом ће наставити и у наредним годинама. Више о овој услузи можете прочитати овде.

„Каталог услуга расположиве подршке намењене повратницима у Републику Србију“ намењен је пре свега саветницима и осталима који раде на реинтеграцији повратника. Садржи информације о могућностима расположиве подршке на територији Србије у разним областима: образовања, здравствене и социјалне заштите, становања и запошљавања….

Каталог је доступан и као дигитална апликација за паментне телефоне (Play store – RE:INTEGRATE Serbia).

Глобални програм „Миграције и дијаспора“

Глобални програм „Миграције и дијаспора“ (ПМД) се спроводи по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ) у 22 земље света. У Републици Србији су имплементациони партнери Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национална служба за запошљавање и Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ).

Циљ програма је да оснажи кључне актере у одабраним партнерским земљама да у већој мери користе позитивне ефекте регуларних миграција и дијаспоре за локални друштвено-економски развој.

Од новембра 2016. године, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном службом за запошљавање, глобални програми „Миграције и дијаспора“ (ПМД) и „Миграције за развој“ (ПМЕ) нуде свеобухватно саветовање у Немачком информативном центру за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК). Кроз сарадњу на ПМД-у, миграциони сервисни центри су преко ДИМАК-а оснажени у пружању саветовања  и информисања о предусловима за регуларне миграције и о ризицима у нерегуларних миграција.

Глобални програм „Миграције и дијаспора“ подељен је на три компоненте које чине пет области деловања.

Компонента регуларне радне миграције и мобилност

Област деловања 1: Развојно оријентисани повратак  

Програм промовише позитивне ефекте миграција кроз подршку запошљавању (високо) квалификованих повратника из Немачке. Инструмент „Returning Experts“ нуди подршку у виду проналажења радног места, додатка на плату, опремања радног места и обука. Додатне информације и пријава су доступне на:  Returning experts (cimonline.de)

Област деловања 2: Регуларне миграције/савети о миграцијама

Са циљем доприноса безбедним, уређеним и регуларним миграцијама, ДИМАК нуди саветовање особама заинтересованим за миграције и повратницима. У оквирима програма „Миграције и дијаспора“ ДИМАК заједно са седам миграционих сервисних центара Националне службе за запошљавање пружа поуздане информације о предусловима за регуларне миграције и о ризицима ирегуларних миграција. Додатно, кроз програм „Миграције за развој“ у понуди је информисање и мере подршке за социо-економску (ре)интеграцију повратника и других осетљивих категорија становништва.

Компонента “Сарадња са дијаспором”

Област деловања 3: Социјално ангажовање дијаспоре

Финансијска подршка непрофитном ангажовању дијаспоре је на располагању путем бесповратних средстава за пројекте које реализују организације дијаспоре регистрована у Немачкој са својим партнерима у Србији, као и за краће ангажовање квалификованих особа из дијаспоре у Немачкој. Пријаве су доступне путем линка:  Diaspora experts (cimonline.de)

Област деловања 4: Допринос дијаспоре финансијском и економском развоју

За одабране пословне идеје програм мигрантима у Немачкој нуди услуге подршке за њихову реализацију и покретање пословања у земљи њиховог порекла. Годишње позиве за достављање предлога пословних идеја објављује ПМД. Додатно, интернет сајт www.geldtransFair.de пружа информације о трошковима трансфера новца између селектованих земаља, курсној листи и дужини трајања трансфера новца ка корисницима.

Компонента “Управљање миграцијама”

 Област деловања 5: Јачање капацитета институција у партнерским земљама ради остварења циљева Глобалног споразума о безбедним, уређеним и регуларним миграцијама

На основу Глобалног споразума о безбедним, уређеним и регуларним миграцијама (ГЦМ), јачају се технички и оперативни капацитети партнерских институција релевантних за област миграција, путем саветовања о миграцијским политикама, билатералне или мултилатералне сарадње између партнерских земаља, подршке мултиактерском дијалогу и других мера за развој капацитета.

Актуелна фаза програма (јул 2019. – јун 2022. године) предвиђа следеће активности:

  • Јачање саветодавних структура у вези са саветовања о регуларним миграцијама и развој капацитета МИНРЗС и НСЗ у погледу регуларних миграција
  • Обуке у вези са Глобалним споразумом о уређеним, безбедним и регуларним миграцијама и у вези са мултисекторском сарадњом (методологија Collective Leadership Institute)
  • Размена и унапређење знања кроз подршку мултиактерском дијалогу о сарадњи са дијаспором, потенцијалима радних миграција и развоју миграционих политика
  • Билатерална и трилатерална размена
  • Подршка у виду ангажовања стручњака на краћи и средњорочни период, као и упућивање страних стручњака који би се интегрисали у рад партнерских организација
  • Подршку квалификованим повратницима и представницима српске дијаспоре у Немачкој. Додатне информације су доступне на интернет страници www.cimonline.de

Више информација о програму доступно је овде, док неке од успешних прича можете прочитати овде :

PMD uspešna priča) saradnja sa kvalifikovanim kadrovima iz dijaspore

PMD uspešna priča) savetovanje u DIMAK-u

PMD uspešna priča) stručnjak povratnik

PMD uspešna priča) doprinos dijaspore u prenosu znanja

Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији

Програм „Инклузија Рома и других маргинализованих  група у Србији“ има за циљ да пружи подршку партнерима, на националном и локалном нивоу, у реализацији и праћењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за период 2016-2025. године у следећим областима: приступ социјалној заштити, запошљавању, образовању, становању и здравственој заштити. Посебни елементи програма су сузбијање дискриминације, стереотипа и родна равноправност. Више о програму доступно је овде.

Више о актуелним мерама подршке које програм спроводи како би се Ромима и Ромкињама и другим угроженим групама побољшали животни услови, а које између осталог обухватају обуке за занате, стручну праксу, каријерно вођење и саветовање, правну подршку, можете сазнати овде или на следећем линку.

Дијалог о запошљавању младих, Иницијатива и дуално образовање – DECIDE

Циљ пројекта „Дијалог о запошљавању младих, Иницијатива и дуално образовање“ је да се у одабраним општинама (Суботица, Обреновац, Крагујевац, Ниш, Власотинце и Зајечар) унапреде понуде образовања, обука и мера тржишта рада у складу са потребама младих људи, али и према потребама компанија за адекватно обученом радном снагом. То би требало да повећа запошљивост ученика у формалном систему образовања, али и незапослених младих. Више о пројекту можете наћи овде.

Пројекат је пружао подршку у школовању по моделу дуалног образовања и у следећим областима: